Kom igång med roulette

Roulette är ett klassiskt hasardspel inom casinovärlden och har fått sitt namn från franskan och betyder ”litet hjul”. Roulette går ut på att en spelare satsar på ett enskilt nummer eller en serie av nummer, färgerna röd eller svart, eller om det vinnande numret är jämnt eller udda.

För att få ett vinnande nummer och färg sätter en croupier roulettehjulet i rotation åt ett håll och en liten kula i motsatt riktning. Kulan rullar utmed hjulets omkrets tills rörelsekraften avtar och slutligen faller ned i ett av de numrerade och färgade facken i hjulet. Det finns 37 fack om det handlar om fransk eller europeisk roulette, 38 fack om det handlar om amerikansk. Facken är numrerade från 0-36 med 18 röda, 18 svarta och slutligen ett grönt fack som alltid har siffran 0. I amerikansk roulette finns två gröna fack, båda med siffran 0.

Olika typer av satsning

I roulette kan en spelare antingen placera sina satsningar i det inre eller yttre spelfältet.

Inre satsningar

 • Singel – Spelaren satsar på ett enskilt nummer.
 • Split – Spelaren satsar på två vertikalt eller horisontellt angränsande nummer.
 • Street – Spelaren satsar på tre efterföljande nummer.
 • Corner/square – Spelaren satsar på fyra nummer vars rutor möts i samma hörn.
 • Six line/double street – Spelaren satsar på sex efterföljande nummer som tillsammans bildar två horisontella linjer.
 • Trio – Spelaren satsar på tre nummer som involverar åtminstone siffran 0. Exmpel 0-1-2 eller 0-2-3.
 • Basket/First Four – Spelaren satsar på 0-1-2-3 (endast europeisk roulette).
 • Top Line – Spelaren satsar på 0-00-1-2-3 (endast amerikansk roulette).

Yttre satsningar

Generellt ger satsningar i det yttre spelfältet lägre vinster men har bättre odds. Det bör dock uppmärksammas att alla satsningar i det yttre fältet går förlorade om spelkulan hamnar på siffran 0.

 • Låg eller hög – Spelaren satsar på intervallet 1 till 18 eller 19 till 36.
 • Röd eller svart – Spelaren satsar på färg.
 • Jämnt eller udda – Spelaren satsar på jämna eller udda nummer.
 • Dussin – Spelaren satsar på nummer i klunga av ett dussin, 1-12, 13-24 eller 25-36.
 • Kolumn – Spelaren satsar på tolv nummer i rad i vertikalt led.

Detta är de vanligast förekommande reglerna på casinon men det förekommer avvikelser.